Mindfulness

Mindfulness

Mindfulness och acceptans är en mångtusenårig tradition i konsten att hantera stress och lidande. Ursprungligen hämtad från buddhistisk meditation och nu en del av västerländskt behandlingsarbete. Det handlar om metoder för att rikta uppmärksamheten mot här och nu. Uppleva med sina sinnen och bli medveten om tanker, känslor, impulser och handlingsmönster.

Ladda ner övningar

Beställ cd med kroppsscanning i en längre (40 min) och en kortare( 23 min) version.

Fri från stress med mindfulness

Fri från stress med mindfulness är den första svenska, heltäckande boken om mindfulness. Grundläggande begrepp, övningar, berättelser och dikter från österländsk och västerländsk tradition har integrerats med lättlästa redogörelser för de senaste västerländska forskningsresultaten om effekterna av mindfulness. Den består av fyra delar:

  • Grundlig introduktion med grundbegrepp, övningar och praktiska tips. Användbar som självhjälpsbok.
  • Fördjupning om forskning, smärtbehandling, stresshantering, depression och ångesthantering.
  • Starta och leda egna grupper.
  • Porten utan dörr.

52 tankeväckande berättelser från österländsk och västerländsk tradition.

12 djupgående intervjuer med framträdande företrädare för mindfulness, som Anna Kåver, Andries Kroese, Marie Åsberg, KG Hammar och Mark Williams.

Förord av Anna Kåver.

Författarna Åsa Palmkron Ragnar, överläkare i psykiatri, och Katarina Lundblad, socionom, arbetar båda vid Vo Psykiatri vid Lunds Universitetssjukhus.

Provkapitel

Ladda ner (pdf)
Sanden under dina fötter & The mind - sinnet
Stress
Stress är det moderna ordet för lidande (intervju med Andries Kroese)

Om författarna

Åsa Palmkron Ragnar är specialistläkare i psykiatri, överläkare och studierektor för AT-läkarutbildningen i psykiatri vid Universitetssjukhuset i Lund. Hon är KBT-steg 1- terapeut och mindfulnessinstruktör (MBSR). Hennes förra bok Komma på Bättre Tankar (Palmkrons 2006), som är en handbok och självhjälpsbok i kognitiv beteendeterapi, KBT, har fått stor spridning inom psykiatrin, primärvården och bland privatpersoner. Åsa är humanistiskt intresserad och har en fil. kand. i humanistiska ämnen. Hon har lång pedagogisk erfarenhet och är också verksam som föreläsare inom medicin, hälso- och friskvård och psykiatri. Som mindfulnessinstruktör (MBSR) leder hon kurser i mindfulness.

Katarina Lundblad är socionom vid Universitetssjukhuset i Lund. Hon är KBT- steg 1- terapeut, meditationslärare, mindfulnessinstruktör (MBSR) och certifierad ICF coach. Katarina har under många år använt mindfulness i sitt arbete som socionom. Hon har lång egen erfarenhet av psykoterapi, kroppsterapi, kurser i personlig utveckling och retreater. Längtan att komma hem till sig själv har gjort att Katarina vistats långa perioder i Indien för att fördjupa sig i meditation. Genom kurser, retreater och resor undervisar och handleder hon sedan länge i meditation och mindfulness, både för grupper och enskilda.

Ur innehållet:

Tio djupgående intervjuer:

Medveten närvaro ger balans och förmåga att styra känslor och handlingar.
Anna Kåver. Författare till Att leva ett liv, inte vinna ett krig.
Leg psykoterapeut Anna Kåver

När nuet töms på närvaro riskerar vi att fastna i det förgångna och i oro för framtiden.
KG Hammar. Ärkebiskop emeritus
Ärkebiskop emeritus KG Hammar

Stress är det moderna ordet för lidande
Andries Krosese. En av pionjärerna inom mindfulness,
Professor emeritus Andries Kroese

Mindfulness är hjälp till självhjälp
Marie Åsberg. Professor emeritus i psykiatri.
Professor emeritus Marie Åsberg

Mindfulness låter oss se alternativen
Mark Williams. En av skaparna av mindfulnessbaserad kognitiv terapi
Professor Mark Williams